+48  697 854 881 KONTAKT

Rejestracja czasu pracy

W naszej ofercie znajdują się dwa programy rejestracji czasu pracy:

 • RcpAccessNet+ program oparty na serwerze baz danych SQL, w pełni sieciowy oraz wielostanowiskowy, dla Windows XP/2000/Vista/7/64bit
 • RcpAccessWeb+ aplikacja internetowa. Umożliwia analizę czasu pracy poprzez Internet lub intranet firmowy, działąjąca w przeglądarce internetowej (rcp-online).
 • RcpAccessLajt aplikacja przeznaczona dla mikro firm.

Oprogramowanie jest dystrybowane na zasadzie sprzedaży licencji na używanie programu. W wersji komercyjnej nie wprowadza się żadnych ograniczeń czasowych, co do ilości pracowników w bazie danych, ani innych zmniejszających funkcjonalność programu.

Aktualnie dostępna jest również wersja internetowa aplikacji: ewidencja czasu pracy RcpAccessWeb+.

Oprogramowanie typu rejestracja czasu pracy RcpAccess Net+ współpracuje z czytnikami rcp (zegary czasu pracy) i umożliwia rozliczanie pracowników z przepracowanego czasu pracy.
Straty ponoszone przez pracodawców z tytułu wcześniejszych wyjść, spóźnień pracowników bywają ogromne. System RCP umożliwia analizę takich zdarzeń oraz, co bardzo ważne - dyscyplinowanie pracowników.
Rejestracja czasu pracy - RcpAccessNet+


Oprogramowanie RcpAccess Net+ umożliwia rozliczanie czasu pracy zarówno pracownikom pracującym według określonych schematów np:
praca wielobrygadowa, wielozmianowa -dzięki możliwości konfiguracji kalendarzy pracy, jak również w sposób prosty uwzględniając pracę bez jakichkolwiek schematów.

Program uwzględnia wyjścia prywatne, służbowe itp. podczas analizy danych. Oprogramowanie jest zgodne z założeniami Kodeksu Pracy, daje jedanak możliwość dowolnej konfiguracji prametrów pracy, uwzględniających specyfikę pracy danego zakładu.

Raporty umożliwiają pełną analizę czasu pracy, stanu przepracowanych godzin lub niedopracowanych w zadanym okresie czasu, spóźnienia, nadgodziny, nieobecności. Raporty kontroli dostępu dadzą również informacje o ruchu pracowników na terenie firmy.

Podstawowe funkcje programu rejestracji czasu pracy RcpAccessNet+:


 • rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta,
  nadgodziny 50%, 100%, 20%
 • spóźnienia,
 • nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych definiowanych przez użytkownika
 • rozliczanie i ewidencja nadgodzin - wolne za nadgodziny,
 • późniejsze wejście,
 • nadgodziny za miesiąc, rok
 • wyjścia prywatne, służbowe inne
 • możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy (godziny wejść, wyjść, bufor na spóźnienie, czas pracy do wypracowania)
 • zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł - zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, czasu pracy w dni wolne
 • uwzględnianie nieobecności definiowanych przez urzytkownika jako zaliczane do czasu pracy lub nie ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, na żądanie, zaległych
 • tworzenie niecyklicznych regulaminów pracy, za pomocą kreatora korekcja zdarzeń - dopisywanie ręczne nowych zdarzeń, usuwanie, modyfikacja
 • rozliczanie zleceń (prace zlecone, wyjścia specjalne)
 • nieograniczona liczba czytników, nieograniczona liczba pracowników
 • raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
 • raporty systemu kontroli dostępu import danych z plików tekstowych
 • eksport danych do innych systemów
 • może współpracować z dowolnym czytnikiem rcp
 • planowanie i tworzenie graficzne planów pracy
 • pozwolenia na nadgodziny i odpracowania
Rejestracja czasu pracy - RcpAccessNet+
RcpAccess Net+ jest opracowaniem stworzonym na bazie naszych wieloletnich doświadczeń.
Oprogramowanie jest stale aktualizowane pod kątem zmian w przepisach. RcpAccess Net+ to program przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz urzędów administracji państwowych. Aplikacja składa się z dwóch komponentów: serwera bazy danych (WIN95/98/NT/2000/XP/Linux) oraz oprogramowania klienta (XP/7/64bit).
Oprogramowanie jest wielostanowiskowe, pracujące w sieci w oparciu o protokoły TCP/IP, NetBEUI, SPX. Nasze rozwiązania współpracują z systemem kontroli dostępu PR Master, VizyAccess, Satel, Virdi, Kantech, APACS, Generix i innymi dostępnymi na rynku.

Jeśli zajmujecie się dystrybucją systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy zintegrujemy Wasze urządzenia z naszym programem, a także zmodyfikujemy pod kątem wymagań Waszego klienta.